Swami Dev Puri Ji (Kambli Wale) and Swami Dayalu Puri Ji Maharaj

Maharaj Ji observing a 3-D Sri Yantra along with Swami Ji & Sadhvi Ji

Maharaj Ji singing Ram-Dhun while Shaqir Bhai, Kapil Bhai & Lakhan Bhai play music

Thousands of devotees singing and swaying along with Maharaj Ji after his inspiring speech

Devotees taking prasadam after the satsang sabha